Více podrobností o naší nové službě na našem webu

Více podrobností o naší nové službě na našem webu


Jsme velmi rádi, že vás můžeme nasmÄ›rovat na naÅ¡e internetové stránky, kde se dozvíte vÅ¡e podstatné o chrudimské lékárnÄ› Pod BÅ™eÄÅ¥anem i o její nové službÄ›, která je takzvanÄ› v zábÄ›hu a která spoÄívá v rozvozu zdravotnických potÅ™eb a dalšího zboží vÄetnÄ› léků na recept přímo do vaÅ¡eho domova. Z logiky vÄ›ci vyplývá, že se samozÅ™ejmÄ› jedná o rozvoz pouze na Chrudimsku. Rozvoz naší lékárny je zatím pouze zkuÅ¡ební a teprve podle toho, jak se naÅ¡e služba lékárna s rozvozem Chrudim ujme a nakolik si ji oblíbíte, rozhodneme, zda v ní budeme pokraÄovat Äi nikoliv.

Snažíme se být našim zákazníkům co nejblíže

Lékárna s rozvozem Chrudim vám v oblasti Chrudimska, které jsme si pro naÅ¡i službu rozdÄ›lili do dvou zón, ochotnÄ› doruÄí veÅ¡keré námi nabízené zboží, které naleznete na naÅ¡ich internetových stránkách pÅ™ehlednÄ› rozdÄ›lené do jednotlivých kategorií. Z tohoto zboží jsou vyňaty pouze nÄ›které specifické druhy, které si musíte vyzvednout osobnÄ› v naší kamenné lékárnÄ›. O jaký druh zboží jde, zjistíte na naÅ¡em webu, případnÄ› se můžete informovat e-mailem Äi telefonicky.